• Hesabım

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

Anadolu’dan dünyaya açtığımız iyilik yolunda; din, dil, ırk, kültür farkı gözetmeksizin nerede bir mağduriyet, nerede bir güçlük varsa İyilik Derneği orada olmanın çabası içindedir.

İyilik Derneği; yurt içinde ve yurt dışında ulaşabildiği tüm kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımları zamanında ve sağlıklı olarak ulaştırmayı, yetimlere hayata sıkıca tutunmalarına katkı sağlamayı, çorak coğrafyalarda susuzluğa çare olmayı, fakir ve mahzun coğrafyaların kalkınmasına ve imarına katkı sağlamayı, iyi insan, iyi aile, iyi toplum inşasına hizmet etmeyi kendine misyon edinmiş bir sivil inisiyatiftir.

Tüm bu çalışmaları yaparken disiplin ve şeffaflık prensiplerine sadık hareket ederek bağışçılarının emanetlerini en güvenli şekilde ulaştırmaktadır.

VİZYONUMUZ

İyilik Derneği, ülkemizde her ne sebeple olursa olsun bir mağduriyet, bir sıkıntı yaşandığında oradadır.

İyilik Derneği, başta yakın coğrafi komşularımız olmak üzere yedi kıtada mazlumun, mağdurun yanındadır.

İyilik Derneği, veren el ile alan arasında köprü olmaktadır.

İyilik Derneği, açlıkla, susuzlukla ve her türlü yoksunlukla mücadelede etkin şekilde rol almaktadır.

İyilik Derneği, iyiliğe öncü olmaktadır.

İyilik Derneği web sitesini kullanarak çerez politikasını ve KVKK metnini kabul etmiş sayılırsınız.