• Hesabım

Kimler Gönüllü Olabilir?

Kimler Gönüllü Olabilir?

 • Bu dünyada sadece ben yaşamıyorum diyen ve yekdiğerini düşünendir.
 • Gözünün gördüğü, elinin yetiştiği, dilinin yettiği, ayaklarının ulaştığı her yere iyilik götürendir.
 • Dünyayı sadece insandan ibaret görmeyen, eşyaya, tabiata, nebatata ve hayvana her türlü hayat hakkını tanıyandır.
 • Kötülüğe karşı duran, iyilikle saf tutandır.
 • Bedeni kendi hacmini kaplasa da yüreği bütün bir dünyayı iyilik ile kuşatandır.
 • Kötülüğün, haksızlığın, zulmün ve  ölümün kol gezdiği dünyada içindeki iyiliği her daim yaşatan, her daim canlı tutandır.
 • Karanlığa karşı bir mum yakan, yeise düşene umut ışığı olan, takatten düşene azim aşılayandır.
 • Musa’nın yanında Harun; Kabil’in karşısında Habil’dir.
 • Mevlana’nın yanında Şems-i Tebrizi; Nemrut’un karşısında İbrahim’dir.
 • İyiliğin efendisine, yetimler yetimine Hira’da sadık bir dosttur gönüllü…
 • Gönüllü, iyilik hareketini ayakta tutan sizlersiniz…

Nasıl Gönüllü Olabilirim?

Yeryüzünde iyiliği yaygınlaştırmayı şiar edinmiş olan İyilik Derneği, iyilik hareketini siz değerli gönüllülerin emekleri ile devam ettirmektedir. Sizler bu hareketimize iyilik treni deyin, biz iyilik kervanı diyelim. Biliyoruz ki iyilik hareketi yola gönüldaşları ile çıkmakta, azığını gönüldaşları ile paylaşmakta ve  "en büyük iyilik, kendimize yaptığımız iyiliktir" düsturu ile gönüldaşlarını gözetmektedir.

İyilik hareketinin gönüllüleri, gerek gönüllü formunu doldurarak, gerek bizatihi dernek hizmet binamıza gelerek gönüllü olabilirler. Başka bir ilde ya da ülkede olsanız dahi online gönüllü formunu doldurarak gönüllümüz olabilirsiniz.

İyilik Derneği web sitesini kullanarak çerez politikasını ve KVKK metnini kabul etmiş sayılırsınız.