• My Account

About Us

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik Derneği) kökleri 40 yıllık geçmişe dayanan, 2009’da kurulmuş ve 2013’te yaptığı olağan genel kurul toplantısıyla ulusal/uluslararası yardım kuruluşu hüviyeti kazanmış, kamu yararı statüsüne sahip bir sivil toplum kuruluşudur.

İyilik Derneği, Mart 2011’de patlak veren ve hala acımasızca devam eden Suriye iç savaşı ile birlikte harekete geçen organize olmuş gönüllülerini, bir çatı altında toplamış ve din, dil, ırk, mezhep, kültür farkı gözetmeden, yardıma ihtiyacı olan bütün mazlumlara yardımcı olmak adına çalışmalarına başlamıştır.

İyilik Derneği, çalışmaları günden güne artan bir vicdan hareketidir. Suriye savaşının yıkıcı etkilerine karşı yerinden, yurdundan edilmiş, canından olmuş, yaralanmış ve sakat kalmış Suriyeli komşularımıza yardımlara ilk günden beri devam eden İyilik Derneği, bu yardımlarını sadece Suriye ile sınırlandırmamıştır. Başta ülkemizdeki mağdur ve mahsun vatandaşlarımız olmak üzere dünyanın her yerinde yaşanan mağduriyetler için de iyilik çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İyilik Derneği’nin faaliyet alanı; doğal afetler, insan eliyle gerçekleşen felaketler, savaşlar, açlık, susuzluk ve her türlü acil yardım konusunda yardıma muhtaç insanları kapsamaktadır. Faaliyet alanı sadece insani yardımla sınırlı olmayan İyilik Derneği, eğitim, kültür ve medeniyet inşaası konusunda da çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'de 60 temsilciliğimiz  ve her geçen gün farklı illerde açılan temsilcilikleriyle Türkiye’de etkin olan İyilik Derneği, dünya genelinde Afrika, Balkanlar, Ortadoğu ve Avrupa’da güvenilir partnerlerle koordinasyon yürütmektedir.

İyilik Derneği, bu geniş hareket alanıyla Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan insanlara hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmaktadır.

İyilik Derneği, ülkemizde ve yedi kıtada birçok ülkede kalıcı destek projelerinin yanı sıra, kurban, ramazan etkinlikleri başta olmak üzere, depremler, seller, salgın hastalıklar gibi her türlü acil durumda, savaşların yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak adına, insanların yeniden hayata dönmelerine yardımcı olmak için psiko-sosyal destek çalışmaları, rehabilitasyon çalışmaları, meslek edindirme gibi alanlarda insanlara destek olmak ve kardeşlik bağını güçlendirmek için geniş bir coğrafyada faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu faaliyetler sürdürülürken, kadim kültürümüzden edindiğimiz öğretilerle, bir insana yardım etmenin, onun mağduriyetini gidermenin, tüm insanlığın kurtuluşu için atılmış büyük ve etkili bir adım olduğunu bilen gönüllülerimiz sayesinde, yeryüzünde iyilik adına, vicdan adına, hayır adına her ne varsa gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

İyilik Derneği, her geçen gün değerli bağışçılarının desteğiyle büyüyen ve gelişen bir iyilik hareketidir…

İyilik Derneği web sitesini kullanarak çerez politikasını ve KVKK metnini kabul etmiş sayılırsınız.